Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 november 2016

Vertrek Montferland uit Regio Achterhoek

Montferland wil uit samenwerkingsregeling stappen en voor ligt nu de vraag of wij instemmen met de voorwaarden.

Montferland heeft het recht om uit te treden en mag wat D66 betreft dus uittreden, wij vinden het onverstandig maar het is hun keus. Niet toestaan zou betekenen een gedwongen huwelijk en daar zijn we niet voor.  Als het niet werkt samen, kan je inderdaad beter uit elkaar gaan en de energie positief besteden die nu daardoor verloren gaat.

Er wordt gesproken over schaalvergroting,  fusies van gemeenten om toekomstbestendig te zijn, daar staat voornemen Montferland haaks op. Een proces dat efficiënter kan met 7 positieve partners.

Wat D66 betreft kunnen de 7 overgebleven gemeenten nu al hun energie besteden aan waar de regio voor staat en kunnen daardoor wellicht snel een aantal slagen slaan. Met 7 gelijkgestemde gemeenten wordt de lobby door de regio een stuk effectiever is dan wanneer je het alleen moet doen.

Wat D66 betreft dus gaan we nu  vol elan aan het werk voor de 7 gemeenten.

Interessante vraag zou nog kunnen zijn er zijn door de 8 gemeenten gezamenlijk afspraken gemaakt waarbij het totale aantal woningen dat minder gebouwd mag worden werd verdeeld. Betekent het wegvallen van Montferland en daardoor openbreken afspraken dat Doetinchem nu meer mag bouwen? Zou zo maar kunnen.

Resumerend: wij stemmen in met voorstel en richten ons op de samenwerking met de 7 regiogemeenten, en als Montferland op enig moment weer wil toetreden tot de regio zijn zij wat D66 betreft van harte welkom.