Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 november 2016

Eerste evaluatie ‘De Doetinchemse Keuze’

Voor ons ligt een eerste evaluatie van De Doetinchemse Keuze. Een transformatieproces dat een aantal jaren gaat duren. Nu is het niet handig en zeker niet makkelijk in een operationeel proces wijzigingen en bijstellingen te plegen. Gevaar bestaat voor onzekerheden en vertraging.
Toch heeft D66 gemeend een aantal pragmatische voorstellen te kunnen doen die passen in de huidige voortgang.
Wat D66 betreft wordt de komende jaren vooral geïnvesteerd in kortere lijnen tussen de instanties en spelers in het veld. Hierdoor wordt kostbare tijd bespaard en worden de cliënten sneller geholpen. Ook scheelt dit frictiekosten tussen diensten en extra kosten voor cliënten.


Voorbeelden die D66 in gedachten heeft:

  • WMO-consulenten veel dichter bij de buurtcoaches positioneren. Aanvragen die door de buurtcoaches worden aanbevolen kunnen snel worden beoordeeld en geregeld. Tevens biedt deze nauwere samenwerking kansen voor een betere overdracht maar ook om juridisch en financieel de zaken beter te regelen. Waardoor er weer minder bezwaren komen.
  • De gemeente betaalt de bijstanduitkering de 10e van de maand. De nutsbedrijven schrijven de maandkosten af op de eerste. Waarom betaalt de gemeente de uitkering niet in de laatste week van de maand zodat de cliënten niet 10 dagen rood staan.
  • Wanneer iemand van de UVW overgaat naar de bijstand duurt het te lang voordat het allemaal goed is geregeld en wordt overgegaan tot betaling. Dit kan betekenen dat mensen een forse periode zelf moeten overbruggen. Voorkom dit door eerder te beginnen.
  • Zorg dragen voor een ‘warme’ en wellicht soepelere overgang van de ondersteuning van 18- naar 18+. Bijvoorbeeld door een overgangsperiode in te stellen.
  • Maar denk ook aan een betere ketensamenwerking tussen 1e en 2e lijn, betere regionale samenwerking en probeer ‘grijze gebieden’ samen met de zorgverzekeraar in te vullen voor een goede uitvoering van het langer verantwoord thuis wonen. En dat met de grootst mogelijke zelfstandigheid.

Wat D66 betreft mogen er meer pilots komen. Ook al zien hogere overheden het soms anders wil je wat anders moet je soms wat. Niet om het piloten an sich, maar voordat je alle lagen hebt overtuigd moet je het gelijk van Doetinchem wel eerst aantonen.

Denk bijvoorbeeld aan regelarme bijstand. Hoe kun je dat verder optimaliseren en efficiënter maken. (ondanks steeds nieuwe regelgeving van Staatssecretaris Klijnsma). Denk aan het verder doorvoeren van collectieve (voorliggende) voorzieningen in de wijk.

Wat D66 betreft gaan we door op de ingeslagen weg binnen de afgesproken kaders. Maar herijken we methodieken en stroomlijnen we de werkprocessen met als doel een optimale uitvoering waardoor er minimale frictiekosten zijn. En daarmee dienen we ook de cliënten het beste, want daar gaat het tenslotte om.