Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 juli 2015

Toekomst binnenstad Doetinchem

De binnenstad van Doetinchem is het kloppend hart van onze gemeente. Een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te ontspannen en te ontmoeten. Waar zo’n centrum vol beleving eerst vanzelfsprekend was, is dit de laatste jaren veranderd. Er is sprake van een paradox. Terwijl steeds meer mensen van het platteland naar de stad trekken, staat de binnenstad onder druk van mondiale trends als digitalisering en schaalvergroting. De omzet van winkels en cafés dreigt terug te lopen. Er is een risico dat de sfeer in de komende jaren minder bruisend zal zijn en dat onveiligheid toeneemt.

Vorig jaar verscheen de D66-notitie ‘De kracht van de binnenstad’. Daarin staan voor ons belangrijke uitgangspunten over hoe we dit scenario kunnen voorkomen. De belangrijkste punten zijn: één gezamenlijk plan; leefbaarheid in de zin van groene ruimte en cultuur; bereikbaarheid ook per fiets en ov; voorkomen van leegstand en het bevorderen van ondernemerschap.

De vijf punten in het afwegingskader bieden ons alle ruimte om te prioriteren en de uitgangspunten te realiseren. De multicriteria-analyse zal naar onze verwachting leiden tot een optimale inventarisatie van ingrediënten van het toekomstplan voor de Doetinchemse binnenstad.

Tot slot: D66 wil waardering uitspreken over de wijze waarop de stadsgesprekken worden uitgevoerd. Wij zijn van mening dat het effectief georganiseerd is en dat alle betrokken partijen optimaal in staat worden gesteld inbreng te geven. We hopen dat uit het toekomstplan zelf ook zo’n groot vertrouwen in de eigen kracht van mensen spreekt.