Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 maart 2015

Onderwijs in de kerntakendiscussie

In de Doetinchemse gemeenteraad wordt momenteel de kerntakendiscussie gevoerd. Voor D66 is in deze discussie het thema onderwijs een belangrijk thema. Hieronder de woordvoering die op donderdag 19 maart gevoerd werd over dit thema.

Onderwijs is de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Kwalitatief hoogstaand onderwijs is cruciaal voor de toekomstige inwoners van de Achterhoek, omdat het mensen in staat stelt hun geluk en succes na te jagen. Tegelijkertijd is onderwijs ook de motor voor duurzame economische groei en nieuwe welvaart. Onderwijs bereidt mensen voor op de arbeidsmarkt en drijft innovatie en vooruitgang.

Daarom is D66 van mening dat onderwijs een kerntaak is van de gemeente. Het Doetinchemse onderwijs is van goede kwaliteit, maar staat voor een aantal grote uitdagingen. Hoe gaan scholen om met krimp? Hoe wordt onderwijs nu echt passend onderwijs? Hoe verbeteren we de aansluiting tussen MBO en arbeidsmarkt? Hoe creëren we werkplekken voor studenten op HBO- en universitair niveau?

In de laatste jaren heeft de gemeente zich beperkt tot de wettelijke taken. Het zijn taken met een beperkte beleidsruimte. Nieuwbouw, leerlingenvervoer, leerplichttaken en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie moeten wat D66 betreft dan ook uitgevoerd worden zoals dit tot nu toe georganiseerd is. Bij een aantal taken zou D66 willen verkennen of het niet mogelijk is de beleidsvorming en -uitvoering nog meer bij de onderwijsorganisaties zelf te leggen. We denken dan aan de nieuwbouw van de Integrale Kind Centra, het anticiperen op krimp en aan leerlingenvervoer.

Onderwijsinstellingen zijn volgens D66 uitstekend in staat zelf onderwijsbeleid te voeren. De gemeente zou de uitgangspunten van dit beleid samen kunnen brengen in een gemeentelijke onderwijsagenda. Niet om leerlingen, leraren, ouders en andere deskundigen de les te lezen, maar om ze te ondersteunen in het bereiken van gezamenlijke doelen. D66 gelooft erin dat ieder vanuit de eigen rol en kracht in gezamenlijkheid tot afstemming en samenwerking kan komen. Geen tegenstrijdige ambities, maar één gezamenlijke agenda is dan het doel. Scenario 3 past daarbij het best.