Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 november 2014

Verslag D66 partijcongres 100

Zaterdag 1 november vond het  100e congres van D66 plaats, een historisch congres. De dag stond in het teken van herinneren, herdenken en doorgeven. Ted van Vilsteren en Astrid Wenneker waren als vertegenwoordigers van de afdeling Doetinchem aanwezig.

Naast de plenaire sessies waren er kennissessies, waarbij steeds de richtingwijzers van D66 als uitgangspunt werden gebruikt:
• Vertrouwen op eigen kracht van mensen
• Gelijke kansen
• Sociale rechtvaardigheid
• Toekomst vast
• Gecontroleerde macht.

Ochtendsessie: meedoen in wijken gemeenten

Tijdens één van de kennissessies kwamen de volgende stellingen aan de orde, die wellicht voor Doetinchem ook interessant kunnen zijn. Onder het motto ‘Meedoen-Meedenken-Meebeslissen’ werd gesproken over de mogelijkheid bevoegdheden zo dicht mogelijk bij mensen te houden.

Hoe facilitair/stimuleer je vrijwilligers? Op basis van stellingen werden verschillende mooie voorbeelden uit het land aan de orde gesteld.

Stelling 1: Doe democratie-hé bah!

De kern van de voorbeelden bij deze stelling is dat wanneer burgers betrokken worden bij projecten, deze projecten veel meer impact hebben en veel meer opleveren voor de totale gemeenschap.

Stelling 2: Een burger is beter te vertrouwen dan een ambtenaar

Ambtenaren zijn nodig, maar Gerard Schouw gaf aan dat burgers en ambtenaren allebei mogelijkheden moeten krijgen om een kanteling te bewerkstelligen. Het ideaal is knellende regels op te heffen en burgers budget te geven, maar ook verantwoordelijkheid voor bestedingen.

Stelling 3: Burgers aan de macht

Om dit te bereiken is het zaak dat D66 de zuiverheid van de democratie waarborgt en de waarde van het democratisch proces beschermt. De overheid dient zich terug te trekken waar dat mogelijk is en dient te faciliteren waar behoefte aan is.

De toespraken van de verschillende sprekers, waaronder Jan Terlouw en Alexander Pechtold hebben een grote indruk achtergelaten en zeker de moeite waard om terug te kijken.