Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2014

Verkiezingen 19 maart 2014

D66 Doetinchem en de gemeenteraadsverkiezingen. Lees verder…

Onder standpunten presenteren wij  u het verkiezingsprogramma, waarmee D66 Doetinchem inzet op een vruchtbare politieke bijdrage aan de raadsperiode 2014 – 2018 in Doetinchem, Gaanderen en (Nieuw-) Wehl, Wijnbergen en alle buurtschappen in onze gemeente.

DOWNLOAD hier de PDF versie:
Verkiezingsprogramma 14-18 D66 Doetinchem

Radio spot Optimaal FM:

De komende raadsperiode zal gekenmerkt gaan worden door beleids- en uitvoeringstaken (WMO, Jeugdwelzijn, AWBZ) die door de centrale overheid in handen worden gegeven van de gemeentelijke overheid met de opdracht deze taken te realiseren met een lager budget dan het huidige.
Dat vraagt om het verwerven van expertise en om inventiviteit. Maar ook om overleg en samenwerking tussen de diverse politieke partijen en maatschappelijke stromingen.
D66 Doetinchem wil daaraan graag bijdragen. Redelijk, verstandig, met oog voor het belang van de individuele inwoner en met de bereidheid om buiten gebaande paden te treden.

Kernwaarden in de bijdrage van D66 aan de Doetinchemse politiek zijn:
–          het vertrouwen op de eigen kracht van individuele inwoners;
–          het  in denken en handelen over de gemeentegrenzen heen kijken;
–          de gelijkwaardigheid van inwoners, die daarom noodzaakt tot het ruimte over laten en scheppen voor verschillen;
–          het streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving (met respect, mededogen), en
–          het koesteren van individuele grondrechten en gedeelde waarden.

D66 Doetinchem kiest voor een compact programma te formuleren rond de thema’s die de komende jaren maatgevend zijn als aandachtsgebieden voor gemeentelijk beleid:

–          Krimp en Samenwerking;
–          Financiën, Economie en Ondernemerschap;
–          Milieu en duurzaamheid;
–          Zorg en Welzijn;
–          Jeugd en Onderwijs;
–          Wonen en Ruimtelijke ordening;
–          Veiligheid en Handhaving;
–          Openbare ruimte en Groen;
–          Verkeer en Vervoer;
–          Bestuur en Burger;
–          Kunst en Cultuur;
–          Sport en recreatie.

De programmacommissie, november 2013