Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 februari 2014

De Achterhoek

krimp en samenwerking

De Achterhoek staat de komende jaren voor grote uitdagingen. In de regio worden minder kinderen geboren. Vooral in landelijke gebieden wonen over een aantal jaren minder mensen. Mensen worden ook ouder en blijven graag langer zelfstandig. Werkgelegenheid is niet altijd gegarandeerd. Juist in een tijd dat er in de Achterhoek meer geld nodig is om te zorgen voor een hoogstaande kwaliteit van leven, wordt er door de landelijke overheid bezuinigd.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dat een grote opgave voor de afzonderlijke gemeenten. D66 Doetinchem is van mening dat dit breed opgepakt moet worden. Het zou een gemiste kans zijn als gemeenten in de Achterhoek niet samenwerken met organisaties en ondernemers in de regio.

duurzaam innovatieve regio

D66 benadrukt graag de kracht van de Achterhoek. Wij zien dat organisaties en ondernemers de Achterhoek landelijk en in de Euregio op de kaart zetten. Er is ruimte voor innovatie. Ze zien kansen voor nieuwe werkgelegenheid. Kernpunten voor D66 zijn het wegnemen vanĀ  belemmeringen voor ondernemers en organisaties en het bevorderen van duurzame initiatieven. Samenwerking is keihard nodig!

Uit gaan van samenwerking brengt met zich mee dat gemeenten niet denken in tegengestelde belangen, maar elkaar gaan versterken. Samenwerking zorgt ervoor dat dingen beter gerealiseerd kunnen worden. Samenwerking zorgt voor een breed gedragen verantwoordelijkheid voor de regio waar we zo trots op zijn.

D66 Doetinchem is voorstander van verdere samenwerking van gemeenten. Als dit op termijn leidt tot een fusie die daadwerkelijk meerwaarde heeft, zien we dit als en gewenste ontwikkeling. Fusie van gemeenten is voor D66 dus geen doel, maar een kans om met open ogen en realistisch te anticiperen op ontwikkelingen in de Achterhoek.

Jorik Huizinga 2-2-2014